ΓΕΕΘΑ: Τι λέει για τους άταφους ήρωες στην Αλβανία

 

Επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του ΓΕΕΘΑ τις πληροφορίες που δημοσίευσε το πρωί το Onalert σχετικά με τη συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας-Αλβανίας για την
αναζήτηση των Ελλήνων που έπεσα στις πολεμικές επιχειρήσεις του 1940 – 41 και δεν έχουν εντοπιστεί και ενταφιαστεί.

Η συνεδρίαση έρχεται μετά από σχετικό ερώτημα που κατέθεσαν στη Βουλή δώδεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Οι δώδεκα «γαλάζιοι» βουλευτές ρωτούν τι έχει γίνει από την πλευρά της Ελλάδας στο θέμα της δημιουργίας στρατιωτικού κοιμητηρίου στην Κορυτσά και γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί οι αποφάσεις που έλαβε η μικτή ελληνο-αλβανική επιτροπή στο θέμα των «άταφων» πεσόντων στο μέτωπο της Αλβανίας.

Τι γράφει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Από τις 19 έως και 21 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, στην Αθήνα, η δεύτερη συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Ελλάδας-Αλβανίας με την συμμετοχή 12μελούς Αλβανικής αντιπροσωπείας.

Στην συνεδρίαση, συζητήθηκαν τεχνικά θέματα εφαρμογής της συμφωνίας συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας του 2009, σχετικά με την αναζήτηση, εκταφή, ταυτοποίηση και ταφή των Ελλήνων στρατιωτικών οι οποίοι έπεσαν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά την διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου 1940-1941.

 

Πηγή:onalert.gr

Kοινοποίηση πίνακα επιλαχόντων Π.Π.Υ (εξ εποχικών) οι οποίοι εντάσσονται στο τέλος του πίνακα των εξ αρχής επιλαχόντων Π.Π.Υ σύμφωνα με την παρ.6 Άρθρο 98 Ν.4249/2014

Συνάδελφοι,

Προς ενημέρωση σας ,κοινοποιούμε την διαταγή του Αρχηγού Π.Σ και τον πίνακα επιλαχόντων Π.Π.Υ (εξ εποχικών)

οι οποίοι εντάσονται στο τέλος του πινακα των εξ αρχής επιλαχόντων Π.Π.Υ σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.6 Άρθρο 98 Ν.4249/2014.

 

 

 

Πηγή:popysyp

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάθεση Πυροσβεστικού Προσωπικού προς στελέχωση δώδεκα (12) Περιφερειακών Αεροδρομίων.

Συνάδελφοι η παρούσα αφορά ενδιαφερόμενους Μονίμους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους έως και το βαθμό του Επιπυραγού καθώς και Π.Π.Υ., οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για μονιμοποίηση τους στο Π.Σ., που επιθυμούν να μετατεθούν με εξοδα δημοσίου σύμφωνα με τα ισχύοντα. Προσοχή στην προθεσμία.

 

Αρ. Πρωτοκ. 1706 24.10.2016 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάθεση Πυροσβεσ. Προσωπικού για στελέχωση 12 αεροδρομίων περιφερειακων

 

Αρ. Πρωτοκ. 1706 24.10.2016 2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάθεση Πυροσβ. προσωπικού για στελέχωση 12 αεροδρομίων περιφερειακών

Πηγή:popysyp

Πρόσκληση Συμμετοχής στο 13ο Τακτικό Πανελλαδικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

Συνάδελφοι,

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π και της σύμφωνης γνώμης της πλειοψηφίας των Πρωτοβάθμιων Σωματείων μας, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το 13ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας στις 20/11/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 π.μ στην Αθήνα (για τον ακριβή τόπο θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως ).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου θα είναι:

1. Διοικητικός Απολογισμός απερχόμενου έτους, ήτοι 2016.
2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου έτους, ήτοι 2016.
4. Οικονομικός Προϋπολογισμός επόμενου έτους, ήτοι 2017.
5. Ενημέρωση Ταμείου Αλληλοβοήθειας .
6. Ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας .
7. Ενημέρωση επί των Εργασιακών μας θεμάτων.
8. Τοποθετήσεις Συνέδρων.
9. Απαντήσεις Προεδρείου.
10. Λήψη αποφάσεων – ψήφισμα Συνεδρίου.
11. Αρχαιρεσίες – ανάδειξη οργάνων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο δια των αντιπροσώπων τους έχουν τα Σωματεία – Μέλη που έχουν τακτοποιήσει το σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων ή έχουν αποστείλει τις καταστάσεις των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που αντιστοιχούν στα ποσά που έχουν κατατεθεί.

Σωματεία – Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μπορούν να στείλουν αντιπροσώπους με την προϋπόθεση, ότι θα καταβάλλουν το σύνολο των οφειλών τους προς την Ομοσπονδία μέχρι την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου (πρέπει να αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης της συνδρομής τους στην Ομοσπονδία).

Για την νόμιμη συγκρότηση του Συνεδρίου τα Σωματεία – Μέλη θα πρέπει να αποστείλουν την κατάσταση των τακτικών αντιπροσώπων τους ή των αναπληρωτών αυτών καθώς και το πρακτικό αρχαιρεσιών τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pospid@gmail.com. ή μέσω fax στον αριθμό 213 0334018 πέντε ημέρες πριν της ενάρξεως του Συνεδρίου .

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών εκλογής των αντιπροσώπων αποκλείει γι’ αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

Σε περίπτωση αναπλήρωσης αντιπροσώπου θα πρέπει το Δ.Σ. του Σωματείου – Μέλους να δηλώσει τα στοιχεία του αναπληρωτή και αναπληρούμενου καθώς και το λόγο αναπλήρωσης.

Η εγγραφή των αντιπροσώπων στις εργασίες του Συνεδρίου θα γίνει υποχρεωτικά με την επίδειξη της υπηρεσιακής ή πολιτικής ταυτότητας τους.

Για την απρόσκοπτη και έγκαιρη συμμετοχή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε έγκαιρα τους αντιπροσώπους σας και τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, για να τους χορηγηθεί συνδικαλιστική άδεια.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι βάσει του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας μέχρι πέντε (5) ημέρες το αργότερο πριν της ενάρξεως του Συνεδρίου πρέπει όλοι να έχετε καταθέσει τα έγγραφα, που σας ζητούνται για την συμμετοχή στο Συνέδριο καθώς και τρείς (3) μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου να έχετε καταθέσει τις υποψηφιότητες για την εκλογή αντιπροσώπων στην ΓΣΕΕ, Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή και Τριμελή Επιτροπή Ταμείου Αλληλοβοηθείας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pospid@gmail.com.

ή μέσω fax στον αριθμό 213 0334018)

Οι σύνεδροι θα πρέπει να έχουν μαζί την υπηρεσιακή ή πολιτική ταυτότητα τους .

Σας αποστέλλεται με την παρούσα και η αίτηση υποψηφιοτήτων εν όψει του Συνεδρίου μας για την εκλογή Δ.Σ , Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπων στην ΓΣΕΕ και την Τριμελή Επιτροπή του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Όνομα:………………………………………….. Προς:
Επώνυμο:………………………………………. Δ/Σ Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π
Όνομα Πατέρα:………………………………
Α.Δ.Τ/ Α.Μ:…………………………………….
Αρ. Τηλ:…………………………………………..
Σωματείο:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Βαθμός:…………………………………………
Συνάδελφοι, σας γνωρίζω, ότι επιθυμώ να συμμετέχω σαν υποψήφιος στις αρχαιρεσίες -ανάδειξη οργάνων της Ομοσπονδίας μας για:
1.Διοικητικό Συμβούλιο: …………
2.Ελεγκτική Επιτροπή : …………..
3.Αντιπρόσωποι Γ.Σ.Ε.Ε: …………….
4.Επιτροπή Ταμ. Αλληλοβοήθειας:………….
Παρακαλώ όπως με συμπεριλάβετε στο Ψηφοδέλτιο των Αρχαιρεσιών-ανάδειξης οργάνων της Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. .
Αθήνα: ………/11/2016
….. Αιτ…..…..
Υπογραφή : ………………………..……………………
1. Σημειώστε με Χ την επιλογή σας
2. Οι υποψήφιοι στις επιλογές 1,3 δεν μπορούν να είναι παράλληλα υποψήφιοι για τις επιλογές 2,4 και αντίστροφα.
3. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας σύνεδροι, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει την εισφορά των 100 ευρώ στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας.
4.Η παρούσα κατατίθεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pospid@gmail.com. ή μέσω fax στον αριθμό 213 0334018 τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου.

Παρακαλούμε, όπως τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 213-0329842 ή στο 6959-112364 για να επιβεβαιώσετε ότι παρελήφθη η αίτηση υποψηφιότητάς σας .

Με εκτίμηση
Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

 

Πηγή:popysyp

Ενημέρωση μελών περί επιφυλακής σε νυχτερινό διάστημα.

Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε για την με αριθμό πρωτοκ. 68561Φ.105.6 απάντηση του Διευθυντού Αρχιπύραρχου Ιωάννη Ζάχου κατόπιν σχετικού ερωτηματος μας για την κλήση υπαλλήλου σε επιφυλακή σε νυχτερινό διάστημα.

 

Σάρωση 20161021

 

Πηγή:popysyp

Ο αντιστράτηγος Βασίλειος Καπέλιος ο νέος αρχηγός της Πυροσβεστικής

 

Ο Βασίλειος Καπέλιος νεός αρχηγός της Πυροσβεστικής

Ο αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος επελέγη για τη θέση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

Ποιος είναι

Ο νέος αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Π.Σ. Βασίλειος Καπέλιος του Παναγιώτη, γεννήθηκε το 1961 στο Κοπανάκι Μεσσηνίας. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1987, ενώ το 1992 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Είναι επίσης απόφοιτος της Σχολής Επιμόρφωσης του Π.Σ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του έως σήμερα, υπηρέτησε σε διάφορες Υπηρεσίες ανά τη Ελλάδα όπως ως Διοικητής των Π.Υ. Μεγαλόπολης, Γαργαλιάνων και Καλαμάτας. Επίσης υπηρέτησε στην Π.Υ. Χίου, Τριπόλεως και στο Π.Κ. Μελιγαλά ως Προϊστάμενος Κλιμακίου.

Το 2012 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Κλάδου Επιχειρήσεων στο Α.Π.Σ., ενώ το 2014 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΣΚΕ-199 ΣΕΚΥΠΣ).

Το 2015 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Υπαρχηγού Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Επιπλέον είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια στο ΙΝ.ΕΠ. – Τομέα Χωρ. και Περιβάλλοντος Σχεδιασμού «Προστασία Δασών» και του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. «Νέες Βασικές Δεξιότητες με Ψηφιακή Τεχνολογία».

Παράλληλα έχει λάβει Πιστοποιήσεις από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στις κατηγορίες Οικονομολόγων, Διοικητικών Στελεχών Δημοσίου Τομέα και Επιθεωρητών κτιρίων πυρασφαλείας, ενώ έχει διδακτική δραστηριότητα ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, αλλά και ως Εκπαιδευτικός Συνεργάτης σε Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Πυροσβεστικό Σώμα, προήχθη σε όλους τους βαθμούς κατ’ επιλογή και του έχουν απονεμηθεί όλες οι διαμνημονεύσεις και τα μετάλλια που προβλέπονται από το βαθμό του.

 

 

Πηγή:iefimerida.gr

 

 

Ενημέρωση μελών περί επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της Βουλής κο Νικ. Βούτση.

 

Αριθ. Πρωτ : 1635                                                            Αθήνα: 26.09.206
Αρ. Σελίδων : 1
  Προς : Σωματεία – Μέλη Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.
Θέμα: « Ενημέρωση μελών »

Συνάδελφοι,
  σας γνωστοποιούμε, ότι σε συνέχεια των επαφών μας και των συναντήσεων μας με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κο Νικόλαο Βούτση για τα θέματα, που απασχολούν τον κλάδο μας, και σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ομοσπονδία μας ο κο Βούτσης μας ενημέρωσε, ότι κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής ενημερώσεως του από τον Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ. κο Τόσκα εγκύρως ισχύουν τα ακόλουθα :

1.Ο υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. κος Νικόλαος Τόσκας είναι θετικός για την ανανέωση της λίστας επιλαχόντων –επιτυχόντων.
2.Προχωρά η διαδικασία μονιμοποιήσεως των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και η διαδικασία ανανέωσης της θητείας των μη μονιμοποιούμενων Π.Π.Υ..

Αναμένουμε.

  Για την Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π.

 

 

Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Γ. Αλέξανδρος
Τηλ: 6974709262
 Ο Γεν. Γραμματέας
Ανδρεαδάκης Μ. Βασίλειος
Τηλ: 6945956027

 

 

 

Πηγή:popysyp

 

 

Παράταση 15 ημερών στην προθεσμία υποβολής των πόθεν έσχες

Από 15 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική υποβολή των πόθεν έσχες

Παράταση 15 ημερών στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για το 2016, δίνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η τροπολογία αναλυτικά.

 

 

Δεκαπενθήμερη παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, δίνεται με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε πριν από λίγο στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που συζητείται στη Βουλή.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα www.pothen.gr  θα ανοίξει τελικά για τους υπόχρεους στις 15 Οκτωβρίου έναντι 1ης Οκτωβρίου που προβλεπόταν από τον πρόσφατο νόμο και η προθεσμία θα λήξει αντίστοιχα στις 15 Ιανουαρίου 2017 αντί 1ης Ιανουαρίου 2017.

Η παράταση 15 ημερών αφορά αποκλειστικά στην υποβολή του τρέχοντος έτους 2016 (χρήση 2015) και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση κρίθηκε απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα.

Η τροπολογία αναλυτικά ΕΔΩ 

 

Πηγή:skai.gr

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Γ. Καπάκης για το σχόλιο Αξιωματικού

Η ανάρτηση του Γιάννη Ζάχου

Καταγραφή

 

Ο κ. Καπάκης εμφανίζεται οργισμένος γιατί ο αρχιπύραρχος Γιάννης Ζάχος, που υπηρετεί στο Αρχηγείο του Π.Σ. ως διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, στην ανάρτησή του υπερασπίζεται τον παραιτηθέντα αρχηγό, κάνει λόγο για διαπλοκή «πολιτικονομικοσυμβούλων του τέως υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ΓΓΠΠ, μη εξαιρουμένου και του αξιότιμου Γενικού Γραμματέα αυτής» και υπογραμμίζει ότι «τα λαμόγια βρίθουν», κάτι που τον προσβάλει προσωπικά.

Ιδιαίτερα ενοχλημένος από αυτό το κείμενο φέρεται όμως και ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό από πηγές του υπουργείου, θα καλέσει σε γραπτή απολογία τον αρχιπύραρχο, ζητώντας του να αιτιολογήσει αυτά που ισχυρίζεται.

Πάντως, το θέμα αναμένεται να έχει συνέχεια και στη Βουλή, καθώς έχει υποβληθεί ερώτηση από βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

 

 

Παραθέτουμε την ανακοίνωση του γεν. γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη, που αναρτήθηκε πριν από λίγη ώρα στο σάιτ civilprotection.gr.

Μετά και τη σημερινή επώνυμη συκοφαντική, αναληθή, εξυβριστική και περιέχουσα προσβολές κατά της προσωπικότητάς μου ανάρτηση του αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Γιάννη Ζάχου, σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είμαι υποχρεωμένος να καταφύγω στην ελληνική δικαιοσύνη εναντίον του για την προστασία της τιμής και της υπόληψής μου, αλλά και για την αποκατάσταση και ανάδειξη της αλήθειας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Ιωάννης Γ. Καπάκης

 

Η Ανακοίνωση.  PDF icondt_gscp_20160922_anakoinwsh.pdf

 Πηγή:bloko.gr

Παραιτήθηκε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Ο αντιστρατηγος Ιωάννης Καρατζιάς

 

 

Παραιτήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, ο αντιστράτηγος Ιωάννης Καρατζιάς αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο κείμενο παραίτησής του ο Ι. Καρατζιάς αναφέρει ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση, για λόγους αρχών και αξιών.

Ο παραιτηθεί αρχηγός δυσαρεστήθηκε για το χειρισμό από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη του θέματος των προαγωγών – ενώ υπήρξε διαφωνία σχετικά με την κατάρτιση του βαθμολογίου του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Γιατί παραιτήθηκε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Γιατί παραιτήθηκε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Το παρασκήνιο της αποχώρησης

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου, τις οποίες επικαλείται το αθηναϊκό πρακτορείο, η παραίτηση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, Ιωάννη Καρατζιά σχετίζεται το νέο βαθμολόγιο των αξιωματικών και υπαξιωματικών του ΠΣ, για το οποίο είχαν γίνει και σχετικές ανακοινώσεις από το υπουργείο πριν από περίπου ένα μήνα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Καρατζιάς είχε υποβάλλει δύο εισηγήσεις για τη βαθμολογική εξέλιξη αξιωματικών και υπαξιωματικών οι οποίες δεν έγιναν δεκτές.

Διευκρινίζουν ακόμα ότι ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Τόσκας είχε υποβάλει πρόταση για το βαθμολόγιο των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος με το σκεπτικό της εναρμόνισής του με το βαθμολόγιο της ΕΛΑΣ, ενώ για το βαθμολόγιο των υπαξιωματικών είχε δώσει εντολή για τη συγκρότηση επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα συνδικαλιστικά όργανα και αρμόδια στελέχη του σώματος, προκειμένου να υποβληθεί σχετικό πόρισμα εντός ενός μηνός.

 

Πηγή:news.gr